Історія кафедри

Кафедра хірургії дитячого віку в місті Дніпропетровську була заснована в 1939 році на базі Олексіївської лікарні в даний час це дитячої міської лікарня № 3 імені професора М.Ф. Руднєва.

Першим завідувачем кафедри дитячої хірургії був професор А.Б. Френкель (1939-1941). Колектив був малочисленим, у цей час вивчалися питання невідкладної хірургії органів черевної порожнини у дітей.

В післявоєнні роки (1946-1953) кафедрою завідував професор Н.І. Гарбер. Під його керівництвом вивчалися питання асептики та антисептики, а також хід заживлення ран різної етіології.

З 1953 по 1957 рік на чолі кафедри була професор Н.О. Абрамова. Співробітниками розроблялись та удосконалювались методи лікування ортопедо-травматологічних хворих, хворих із кістково-суглобовим туберкульозом.

Протягом 21 року (1957-1978) кафедру очолювала професор А.Д. Христич, проректор з наукової роботи Дніпропетровського медичного інституту, заслужений працівник вищої школи. А.Д. Христич була видатним спеціалістом в галузі пластичної, судинної, невідкладної хірургії. Нею було опубліковано 236 наукових робіт, із них 2 монографії, присвячені трансплантології кінцівок. Співробітниками кафедри під керівництвом професора А.Д.Христич вивчалися питання патогенезу, діагностики та лікування гнойного перитоніту (професор Ю.О. Кузьмичьов, доуент П.М. Гладкий), ортопедичних захворювань (К.І. Катонін, Г.Є. Зеленська, Е.П. Антошкіна, С.Д. Величко, Л.І. Бойко), захворювання сечостатевої системи (Л.М. Волкова, Ю.І. Петренко, В.І. Сушко). Свої наукові дослідження співробітники узагальнили в докторських та кандидатських дисертаціях.

У 1978 році завідувачем кафедри дитячої хірургії став П.Т. Сягайло (з 1973 р. працював професором цієї кафедри) та обіймав цю посаду до 1996 року. Професор П.Т. Сягайло – академік Академії наук національного прогресу, професор, доктор медичних наук, заслужений працівник вищої школи, декан педіатричного факультету Дніпропетровського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації захистив на кафедрі ортопедії-травматології. Він створив новий науковий напрям кафедри і клініки - соціальну реабілітацію дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями. Розроблені та впроваджені в практику кістково-пластичні операції у дітей, відновлювальні операції на опорно-руховому апараті в результаті перенесеного гематогенного остеомієліту та оперативні корекції тяжких деформацій грудної клітки (кілеподібної та лійкоподібної). Успішно розв"язувались питання лікування вад сечостатевої системи, мікробної деструкції легенів та ін.

З 1996 по 1997 р. обов'язки завідуючої кафедри виконувала доктор медичних наук Л.І. Бойко.

З 1997 по 2006 р. року кафедру очолював доктор мед. наук, професор В.І. Сушко.

Науковим напрямом було визначено реабілітацію дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями.

За цей час в 1999р. заснована Асоціації дитячих хірургів Дніпропетровської області.

З 2006 року кафедру дитячої хірургії очолює доктор медичних наук, професор В.А. Дігтяр.

Наукова та практична діяльність професора пов’язана з лікуванням дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями органів черевної та грудної порожнини, опорно-рухового апарату, впровадженням малоінвазивних технологій у дітей.

Співробітники кафедри дитячої хірургії 2012 рік.

Співробітники кафедри дитячої хірургії 2012 рік.

(1 ряд: професор В.І.Сушко, завідувач кафедрою професор В.А.Дігтяр, доцент Л.М.Харитонюк,

2 ряд: старший лаборант М.М.Феріна, асистент Д.М.Лук’яненко, асистент О.Г.Садовенко,

доцент О.М.Барсук, доцент А.Є.Носар, доцент М.О.Камінська, лаборант І.М.Брюханова)